Prof. Josef Kalvoda PhD. (1923–1999) byl českoamerický politik, historik a politolog, římskokatolický aktivista a bojovník proti komunismu.

Narodil se v Malči u Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Po komunistickém převratu v únoru 1948 byl jako křesťansky zaměřený politik Československé strany lidové pronásledován a pět měsíců držen ve vazební věznici. Po propuštění se mu v listopadu 1948 podařilo uprchnout do exilu – ve svobodném světě žil krátce v americké zóně Německa, necelé tři roky v Norsku a od podzimu 1951 ve Spojených státech amerických, kde se oženil a v roce 1957 obdržel americké občanství.

Nejprve pracoval v Norsku jako lesní dělník a nemocniční ošetřovatel, ve Spojených státech jako nemocniční ošetřovatel a později jako strojník-frézař. Při zaměstnání vystudoval v New Yorku politické vědy a dějiny (B.A. – 1956, M.A. – 1957, Ph.D. – 1960), doktorský titul získal na Columbia University v oboru Public Law and Government. Poté působil jako vysokoškolský profesor na St. Joseph College ve West Hartfordu (Connecticut), University of San Diego a Louisiana State University v New Orleans.

V angličtině publikoval tři odborné monografie – Titoism and Masters of Imposture (1958), Czechoslovakia´s Role in Soviet Strategy (1978), Genesis of Czechoslovakia (1986); kapitolami přispěl do dalších devíti knih. Byl také autorem stovek odborných a popularizačních textů publikovaných v americkém a českém exilovém nebo krajanském periodickém tisku. Některé z nich jsou přetištěny v třídílné sbírce Z bojů o zítřek (1995, 1996, 1998) a souboru Studená válka 1946–1989 – svoboda znamená odpovědnost (2001).

O Kalvodově životě a díle se lze dozvědět více v pracích historika Jana Cholínského – monografii Poutník Josef Kalvoda. Život a dílo historika a ideologa protikomunistického odboje v exilu (2002), analytických studiích „Pravda je akademikovým mečem, protivenství výzvou a příležitostí. Josef Kalvoda a historiografie českých soudobých dějin - I a II“ a „Sursum corda! Vojáci Kristovi, aréna volá“.Copyright © Nakladatelství DÍLO 2019